Хотел Студио Hotel Studio Хотел Студио Hotel Studio

Препоръчваме виЦърква „Св. Четиридесет мъченици“

Църква „Св. Четиридесет мъченици“

Тази църква е най-известният средновековен български паметник във Велико Търново. Построена е и е стенописана от българския владетел Иван Асен II в чест на голямата победа на българите при Клокотница над войските на епирския деспот кир Теодор Комнин на 22 март 1230 г.  В църквата „Св. Четиридесет мъченици“ се намират едни от най-значителните писмени паметници – Омуртаговата, Асеновата и Граничната колона от крепостта Родосто от времето на хан Крум. Извънредно голям интерес предизвиква откритото през октомври 1972 г. Калояново погребение.

1 [2]